ชื่อธีมเด็คเขาก็คือ 方界 “Houkai” ตามตัวอักษรแต่ละตัว แปลได้ว่า ทิศ+โลก หมายถึง ทิศต่าง ๆ ซึ่งเปรียบถึงขอบเขตของโลกหรือจักรวาล มาจากวรรณคดีสันสกฤตของศาสนาฮินดู หรือ พุทธศาสนา เกี่ยวกับเทพพิทักษ์ หรือ เทวดาผู้เป็นใหญ่ประจำทิศต่าง ๆ ที่เรียกว่า "โลกบาล" หรือ ฑิกบาล" ซึ่งมีตั้งแต่ 4 ทิศหลัก จนถึง 8 ทิศ (เพิ่มทิศเฉียง) 9 ทิศ (เพิ่มศูนย์กลาง) และ 10 ทิศ (8 ทิศ + บนกับล่าง) (ซึ่งไม่แน่ว่าเขาอาจจะมีมอนสเตอร์หลักประจำธีมนี้ถึง 10 ตัว หรืออาจจะมากกว่านั้น)

 


方界胤ヴィジャム Houkai In Bijam
胤 In, tane แปลว่า รับช่วง สืบต่อ สืบทอด มรดก
ヴィジャム Bijam ภาษาสันสกฤต อ่านว่า พีชำ (พีช) หรือ วีชำ (วีช) (ภาษาไทย - พืช) แปลว่า เมล็ดพันธุ์ [Seed, Source, Origin] และรวมไปถึงเมล็ดพันธุ์ที่กำลังงอก หรือ แตกหน่ออีกด้วย ซึ่งตรงกับรูปร่างของมอนสเตอร์นี้

方界超帝インディオラ・デス・ボルト Houkai Choutei Indra Death Bolt
インディオラ Indiora เป็นคำที่ออกเสียงเพี้ยนมาจากคำว่า อินทรา Indra ที่หมายถึง พระอินทร์ นั่นเอง

จากชื่อของเขา 藍神 Aigami ไอกามิ ที่แปลได้ว่า เทพสีคราม ก็น่าจะหมายถึง พระอินทร์ ซึ่งที่แท้จริงแล้วพระองค์มีพระวรกายเป็นสีคราม หรือ สีเขียวคล้ำ มีวัชระ หรือ สายฟ้าเป็นอาวุธประจำตัว ซึ่งคำว่า Bolt ในชื่อมอนสเตอร์นี้ก็คือความหมายของสายฟ้านี้ บวกกับสีของมอนสเตอร์ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นจากธีมเด็คนี้ ชื่อของเขาที่แต่ก่อนใช้คำว่า ดีวา แต่ความหมายแท้จริง คือ Deva หรือ เทวา (เทพ) รวมถึงชื่อของตัวละครชายอีกคนหนึ่ง มานิ ก็น่าจะอ่านว่า "มณี" ซึ่งมาจากวัฒนธรรมแบบอินเดีย โดยมีภาษาบาลี สันสกฤตเป็นหลัก ดังนั้น เราอาจจะคุ้นเคยกับธีมนี้ของเขาในยูกิโอภาคนี้มากกว่าธีมอื่นก็ได้ เพราะอินเดียเป็นแม่แบบวัฒนธรรมหลักสายใหญ่สายหนึ่งที่ไทยเรารับมาปรับใช้ ให้เข้ากับท้องถิ่น...

Comment

Comment:

Tweet