ที่มาของ Wheel of Fortune [Phoenix Whirlwind]

posted on 09 Oct 2015 12:28 by terrato in Knowledge directory Cartoon, Tech

Wheel of Fortune [Phoenix Whirlwind] มาจากรถล้อเดียว [Monowheel]

Monowheel คือ พาหนะลู่เดียวที่คล้ายกับ Unicycle แต่แทนที่จะนั่งบนล้อ แต่ผู้ขี่กลับนั่งข้างในวงล้อแทน ผู้สร้างสมัยใหม่บางคนก็เรียกพาหนะนี้ว่า Monocycle ถึงแม้ว่าบางครั้งก็ใช้เพื่ออธิบาย Unicycle ที่ติดตั้งมอเตอร์

โมโนวิล โดยปกติ ถูกสร้างเพื่อความบันเทิง จากปี 1860 - 1930 ต่อมาก็พิจารณาเพื่อใช้สำหรับการเดินทางขนส่งกันอย่างจริงจัง

มีภาพหนึ่งที่บอกได้ว่า รถประเภทนี้ก็เคยใช้เป็นรถถังสำหรับทำสงครามมาแล้ว

ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Monowheel

ในภาพยนตร์ก็มีเรื่อง MIB3 ที่เหล่าตัวเอกขับขี่เพื่อใช้ตามล่าเหล่าเอเลี่ยน

นี่คือ คลิปส่วนหนึ่งในภาพยนตร์ขณะขับขี่พาหนะแบบนี้

หมายเหตุ: รุ่นที่แจ็คใช้ในภาค Arc-V มีหน้าตาคล้ายกับรุ่นอัพเกรดที่แจ็คใช้ในการแข่ง WRGP: World Racing Grand Prix ที่มีชื่อใหม่ว่า Volcanic Wheel of Fortune

ที่มา: http://yugioh.wikia.com/wiki/Phoenix_Whirlwind

อนึ่ง ชื่อของพาหนะนี้มาจากไพ่ทาโรต์ Wheel of Fortune ที่มีหมายเลขประจำไพ่คือหมายเลข 10 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนเป็นวัฏจักรของชีวิตและธรรมชาติ ที่มีขี้นมีลงอยู่เสมอเป็นธรรมดา เหมือนกับเส้นทางชีวิตของแจ็คนั่นเอง

Comment

Comment:

Tweet